שיווק וחשיפת בית-הספר

שיווק בית-הספר בעידן “מרחבי חינוך - אזורי בחירה”


בעקבות החלטת ממשלה וביוזמת משרד החינוך יצא לדרך הניסוי הארצי “מרחבי חינוך - אזורי בחירה”.
הניסוי, בשיתוף הרשויות ומשרד החינוך פועל ליצירת מרחב חינוכי יישובי ויישומו בפתיחת אזורי רישום, הנגשת מידע לכלל האוכלוסיה בנוגע לאפשרויות בחירת ביה”ס ופיתוח ייחודיות לכל בית-ספר.

כיצד משווקים את ביה”ס בעידן בו יש להורים אפשרות בחירה בין כמה בתי-ספר באותו איזור רישום?
כיצד ממנפים את העשיה הבית-ספרית?

כיצד מציגים את ההישגים?
כיצד חושפים את מסלולי הלימוד הייחודיים לבית-הספר?

לקראת ימים פתוחים וערבי חשיפה (עי”ס)

בניה ועיצוב של חוברות מידע ומוצרי שיווק ותצוגה נוספים לחשיפת בית-הספר לקראת רישום.
כיצד משווקים את ביה”ס בפני תלמידים בשלב המעבר למסגרת לימודית חדשה ומשמעותית?
כיצד מציגים את העשיה הבית-ספרית וההישגים?
כיצד חושפים את מסלולי הלימוד, תוכניות הלימוד וייחודיות בית-הספר?